• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 فریدريش ویلهلم نیچه

فریدريش ویلهلم نیچه

Friedrich Wilhelm Nietzsche

نقل قول روز:

"روزی كه در آن نرقصی، از دست رفته است."

نیچه, فریدريش ویلهلم; Friedrich Wilhelm Nietzsche - فيلسوف آلمانی - 1844-1900 - زندگینامه

Share on facebook

گئورگ کریستف لیشتن‌برگ

درباره گئورگ کریستف لیشتن‌برگ
لیشتن‌برگ, گئورگ کریستف; Georg Christoph Lichtenberg - فیزیكدان آلمانی - 1742-1799 - زندگینامه

احساسات
"طبیعت،‌ انسان‌ها را از طریق قلب‌هایشان با هم مرتبط ساخته است و پروفسورها می‌خواهند آنها را ازطریق مغزهایشان با هم مرتبط کنند."

اشتباه
"تمام ما اشتباه می‌كنیم، اما نوع اشتباهاتمان با یكدیگر تفاوت دارد."

ایده
"یکی ایده را به وجود می‌آورد، دیگری آن را غسل تعمید می‌دهد، یکی دیگر از آن صاحب فرزند می‌شود، چهارمی در بستر مرگ به ملاقاتش می‌رود و پنجمی آن را به خاک می‌سپارد."

تجربه
"تجربه تنها مدرسه‌ای است كه در آن احمق‌ها هم چیزی یاد می‌گیرند."

تعریف کردن
"من اهمیت چندانی به تعریف مردم نمی‌دهم. حسادت آنها تنها چیزی است كه حالا مرا شاد می‌كند."

تعلیم
"اكثر مردم، آموزش و تعلیم را نوعی تسلی می‌دانند."

تغییر
"هیچ‌کس نگفته که اگر طوری دیگری شود، اوضاع بهتر می‌شود. اگر قرار باشد اوضاع بهتر شود، باید تغییر انجام پذیرد."

تغییرات
"لذت از تغییرات، یک دارایی همیشگی مخصوص انسان‌هاست."

تغییرات
"لذت بردن از تغییرات، یكی از خصائل همیشگی بشر است."

تغییرات
"من اصلا نمی‌توانم ادعا كنم كه اگر همه چیز تغییر كند، اوضاع حتماً بهتر می‌شود. اما می‌توانم بگویم كه اگر قرار باشد، اوضاع بهتر شود، همه چیز باید تغییر كند."

تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 10 از 60
而燕窝就更不用说了,生来就拥有“美容基因”丰胸产品。燕窝中含有一种非常重要的多肽类激素——表皮生长因子,它能刺激多种细胞的分裂增殖丰胸食物,促进细胞分化,对受损皮肤进行快速修复,促进手术创口和创面的愈合,还能影响人体皮肤的细腻和老化丰胸方法,能启动衰老皮肤的细胞,使皮肤变得光滑而有弹性并因此被誉为“美容基因”酒酿蛋丰胸食物