• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 ژان پل سارتر

ژان پل سارتر

Jean-Paul Sartre

نقل قول روز:

"كسی كه احمق‌ها با او مخالف باشند، قابل اعتماد است."

سارتر, ژان پل; Jean-Paul Sartre - فیلسوف فرانسوی - 1905-1980 - زندگینامه

Share on facebook

گئورگ کریستف لیشتن‌برگ

درباره گئورگ کریستف لیشتن‌برگ
لیشتن‌برگ, گئورگ کریستف; Georg Christoph Lichtenberg - فیزیكدان آلمانی - 1742-1799 - زندگینامه

احساسات
"طبیعت،‌ انسان‌ها را از طریق قلب‌هایشان با هم مرتبط ساخته است و پروفسورها می‌خواهند آنها را ازطریق مغزهایشان با هم مرتبط کنند."

اشتباه
"تمام ما اشتباه می‌كنیم، اما نوع اشتباهاتمان با یكدیگر تفاوت دارد."

ایده
"یکی ایده را به وجود می‌آورد، دیگری آن را غسل تعمید می‌دهد، یکی دیگر از آن صاحب فرزند می‌شود، چهارمی در بستر مرگ به ملاقاتش می‌رود و پنجمی آن را به خاک می‌سپارد."

تجربه
"تجربه تنها مدرسه‌ای است كه در آن احمق‌ها هم چیزی یاد می‌گیرند."

تعریف کردن
"من اهمیت چندانی به تعریف مردم نمی‌دهم. حسادت آنها تنها چیزی است كه حالا مرا شاد می‌كند."

تعلیم
"اكثر مردم، آموزش و تعلیم را نوعی تسلی می‌دانند."

تغییر
"هیچ‌کس نگفته که اگر طوری دیگری شود، اوضاع بهتر می‌شود. اگر قرار باشد اوضاع بهتر شود، باید تغییر انجام پذیرد."

تغییرات
"لذت از تغییرات، یک دارایی همیشگی مخصوص انسان‌هاست."

تغییرات
"لذت بردن از تغییرات، یكی از خصائل همیشگی بشر است."

تغییرات
"من اصلا نمی‌توانم ادعا كنم كه اگر همه چیز تغییر كند، اوضاع حتماً بهتر می‌شود. اما می‌توانم بگویم كه اگر قرار باشد، اوضاع بهتر شود، همه چیز باید تغییر كند."

تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 10 از 60